FLÅTT OG FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER

26. april 2023

flåttpote

Flått er en blodsugende midd som biter seg fast i dyr og mennesker. Dyr som ferdes mye i flåttrike områder bør sjekkes regelmessig for flått, og beskyttes mot bitt med flåttmidler.

I Norge er det i all hovedsak skogflått (Ixodes ricinus) som overfører smitte til dyr og mennesker. Ved reise og import av dyr skal man være obs på at hunder kan ha med seg andre flåttarter som kan overføre alvorlige sykdommer. Flåttsesongen starter tidlig på våren (mars-april) og vedvarer til vinteren slår inn i Norge (ofte november). I enkelte deler av landet gjør klimaet at flåtten er aktiv nesten hele året.
Risikoen er liten for at en hund skal bli syk som følge av et flåttbitt her til lands, men om det skulle hende, kan sykdommen bli besværlig og noen ganger alvorlig. 

HVORDAN BLIR HUNDEN BITT AV FLÅTT?

Flått finnes gjerne på høyt gress eller planter. Flåtten kan merke når et dyr går forbi, og gripe tak i det forbipasserende dyret med benene. Den vil så krype rundt en stund for å finne et egnet sted å sette seg før den biter. Flått kan sitte på huden i opptil 2-10 dager og suge blod før de slipper taket. Hvor lenge flåtten suger blod avhenger om den er i larve-, nymfe- eller voksenstadiet.

HVILKE SYKDOMMER KAN HUNDEN FÅ FRA FLÅTT?

I de aller fleste tilfeller er flåttbitt ufarlige for dyr, men i noen tilfeller kan flåtten overføre bakterier, virus eller parasitter når den biter. Disse smittestoffene kan potensielt føre til sykdom.

  • Anaplasmose er den flåttbårne sykdommen man ser oftest hos dyr. Denne sykdommen skyldes overføring av smitte med anaplasmabakterien (Anaplasma phagocytophilum). Sykdommen er vanligst hos sau, men kan også forekomme hos storfe, hund, hest og hjortedyr.
  • Babesiose (også kalt piroplasmose) er en annen flåttbåren sykdom som man kan se en sjelden gang hos storfe og hund i Norge. Babesiose forårsakes av den encellede parasitten Babesia.

Andre aktuelle flåttbårne sykdommer er skogflåttencefalitt (TBE) som er veldig uvanlig hos dyr, og borreliose som forårsakes av borreliabakterien. Dyr som er smittet med borreliabakterien utvikler sjelden sykdom.

SYMPTOMER PÅ FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER:

  • Anaplasmose kjennetegnes av sløvhet, redusert matlyst, feber og redusert evne til å bevege seg.
  • Babesiose kan i noen tilfeller gi alvorlig sykdom hos storfe og hund. Vanlige symptomer er høy feber, blodfarging av urinen og dårlig allmenntilstand. Symptomene skyldes ødeleggelse av de røde blodlegemene.
  • Borreliose gir som nevnt sjelden sykdom, men hunder som utvikler symptomer har som regel leddsmerter, muskelstivhet og bevegelsesproblemer. I enkelte tilfeller kan man se allmennpåkjenning med nedsatt matlyst, nedstemthet og feber.

HVA KAN DU SOM EIER GJØRE? 

For å hindre potensiell overføring av flåttbårne sykdommer, er det viktig at flåtten blir fjernet så kort tid som mulig etter at den har bitt seg fast. Hvis hunden bor eller går tur i flåttrike områder bør man sjekke regelmessig for flått, helst daglig. Bruk flåttfjerner når du fjerner flått som har bitt seg fast. De kan sitte hvor som helst på hunden, men den trives best rundt hodet, bak ørene, på halsen eller ved armhulene hvor huden er tynnest.

For å redusere flåttbestanden der dere bor kan det være gunstig å fjerne kratt og høyt gress i umiddelbar nærhet til hjemmet.

FLÅTTMIDDEL

For å forebygge flåttbitt finnes det ulike flåttmidler som kan brukes på dyr. Disse virker enten ved å frastøte og/eller drepe flått som kommer i kontakt med dyret. Til hund velger mange tyggetabletter, men halsbånd og påflekkingsvæsker som dryppes på hud også er aktuelt.

Flåttmidler eliminerer ikke faren for flåttbitt, og det er derfor viktig at man fortsetter å undersøke for flått etter opphold i flåttrike områder.

I tillegg til flåttmidler kan enkelte insektssprayer virke frastøtende på flått.

 

Ta kontakt dersom du ønsker at vi skal hjelpe deg med flåttmiddel til ditt dyr! 

 

Steinkjer Veterinærsenter (2 of 21)

Få kompetent behandling av ditt dyr

1. Bestill time

Fyll ut skjemaet og fortell oss litt mer om hva vi kan hjelpe deg med og når det passer for deg å komme til oss. Vi tar kontakt med deg med forslag til tidspunkt. 

2. Besøk oss i Hallemvegen 14 på Egge

Her tar vi imot dyret ditt for kontroll, diagnostikk og behandling. Vi oppretter journal for dyret ditt slik at vi alltid er oppdatert på dyrets helsehistorikk ved neste konsultasjon.

3. Sikre best mulig helseoppfølging for ditt dyr

Med en dyrlege som kjenner dyret ditt, og som alltid er tilgjengelig kan du være sikker på at dyret ditt får den beste behandlingen.