Kastrere katten?

Kastrering og ID-merking av katten din bidrar til å senke andelen hjemløse dyr!    Vi ser stadig en økende andel av hjemløse dyr i samfunnet. En ukastrert katt kan få mange kattunger, som potensielt kan ende opp uten hjem.  Ved å kastrere/sterilisere katten din, bidrar du ikke bare til å senke andelen hjemløse dyr, men…

Les mer