FLÅTT OG FLÅTTBÅRNE SYKDOMMER

Flått er en blodsugende midd som biter seg fast i dyr og mennesker. Dyr som ferdes mye i flåttrike områder bør sjekkes regelmessig for flått, og beskyttes mot bitt med flåttmidler. I Norge er det i all hovedsak skogflått (Ixodes ricinus) som overfører smitte til dyr og mennesker. Ved reise og import av dyr skal…

Les mer